"Movement is life. Life is a process. Improve the quality
of the process and you improve the quality of life itself."

Dr. Moshe Feldenkrais

Dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984) ontwikkelde vanaf de dertiger jaren een methode om menselijke bewegingspatronen te optimaliseren. Hij was een bekend fysicus, mechanisch ingenieur, en behaalde als eerste in Europa de zwarte gordel in judo. Hij verdiepte zich in de werking van het zenuwstelsel, in het bijzonder met betrekking tot het bewegen van mensen.

Hij werkte aan de methode vanuit zijn persoonlijke ervaring met een verlamde knie. Hij voelde de nood om comfortabel te lopen. In zijn methode verwerkte hij invloeden uit fysica, ingenieurschap, judo, yoga, psychologie, acupunctuur en de ontwikkeling van zuigelingen, peuters en kinderen. Het echte doel van de Feldenkrais-methode was "mensen hun waardigheid terug te geven."

Op latere leeftijd heeft hij zijn inzichten en ervaringen met anderen gedeeld en hen onderwezen. Hij gaf lezingen en workshops in Israël, Amerika en Europa. Zo zijn er Feldenkrais-opleidingen in vele landen ontstaan.

Dr. Mosche Feldenkrais

— Dr. Mosche Feldenkrais